Bendravimu su tauriausiais žmonijos protais mes mėgaujamės daugiausia per knygas, ir tas bendravimo būdas prieinamas visiemsWilliam Ellery Channing

Černiahovskas

Černiachovsko biudžetinė municipalinė įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“