Knyga turi būti kirvis, tinkantis iškirsti jūrai, kuri mumyse užšaloFranz Kafka

Paroda „Marijampolė – tautos atgimimo sostinė“ Draugystės bibliotekoje

2018-10-31

Spalio 25 Draugystės bibliotekoje skaitytojų klubo „Obuolys nuo obels“ susitikimo metu pristatyta kilnojamoji Kraštotyros muziejaus paroda „Marijampolė – tautos atgimimo sostinė“. Garsius ir lietuvybės žadinimui nusipelniusius žmones, gyvenusius ir dirbusius Marijampolėje, pristatė parodos kūrėjas Kraštotyros muziejaus muziejininkas, aktyvus visuomenės veikėjas Arūnas Kapsevičius. Autorius pasakojo negirdėtas istorijas apie Žemaitę, Petrą Arminą-Trupinėlį, Petrą Kriaučiūną, Kazį Grinių, Joną Totoraitį, Šatrijos Raganą, Jurgis Matulaitį ir mažiau žinomus marijampoliečius Andrių Bulotą, Joną Bendorių, Joną Reitelaitį, Mykolą Krupavičių, Teresę Uršulę Novickaitę bei kitas asmenybes, palikusias pėdsaką Marijampolės ir visos šalies kultūriniame, politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Taip pat pasidalino įdomiais faktais apie Marijampolės miestą, istorines miesto vietas bei įvykius, diskutavo su susirinkusiais klausytojais apie miesto istoriją. Įdomu, kad svečias pasidalino ir Draugystės mikrorajono, kuriame ir įsikūrusi Draugystės biblioteka, istorijos detalėmis.

 

Parodą Draugystės bibliotekoje galite aplankyti iki lapkričio 29 dienos.