Knyga turi būti kirvis, tinkantis iškirsti jūrai, kuri mumyse užšalo



Franz Kafka