Turbūt nėra vaikystės dienų, kurios būtų pilnesnės išgyvenimų nei tos, kurias praleidome su knygaMarselis Prustas

Paroda „Mūsų darbeliai tau, miela šalele“

2018-02-12

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ ir Draugystės bibliotekos draugystė tęsiasi jau dešimt metų. Per šiuos metus surengta daugybė parodų, renginių, įvykdyta bendrų projektų.

 

Šie metai ypatingi visai Lietuvai, todėl vaikų lopšelyje-darželyje ,,Rūta“ nuo sausio mėnesio 22 dienos iki kovo mėnesio 11 dienos  vyksta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas projektas „Mūsų darbeliai tau, miela šalele“. Šį projektą inicijuoja priešmokyklinio ugdymo pedagogės Daiva Brazaitienė, Alina Slančiauskienė, Rasa Pečiukonienė. Šiuo projektu siekiama, kad vaikai prasmingai paminėtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kurdami darbelius Lietuvai šeimoje ir su šeima.

 

Kurdami darbus su savo artimiausiais žmonėmis, vaikai giliau susipažįsta su tautiniu paveldu, atlikdami praktinius darbelius. Taip pat jie patiria bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą.

Ugdo savo dorovines nuostatas bei elgesio kultūrą, jaučia pasididžiavimą savo tautybe, Lietuvos valstybingumu, kultūra ir tradicijomis.

 

Viso projekto metu  organizuojami įvairūs renginiai. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ vaikai, tėvai, auklėtojos, papildomų veiklų pedagogai gamino darbelius, piešė piešinius, skirtus savo gimtajai šaliai. Sumanymas įtraukti tėvelius į šio projekto veiklas tikrai pavyko. „Pelėdžiukų“ grupės vaikai tautines juostas gamino ne tik su sesėmis, broliais, mamomis, bet į šį procesą įsijungė ir tėveliai. O štai Guodutei juostą  padėjo gaminti ne tik mama, sesė, močiutė, bet ir mergaitės krikšto tėveliai.

 

Parodą Draugystės bibliotekoje galite pamatyti iki vasario 28 dienos.